Βιβλία

Βιβλια

Επιλογές βιβλίων αυτοβοήθειας και συμβουλευτικής:

Σειρά: Αυτοεκπαίδευση και ψυχολογική βοήθεια. Υπεύθυνη: Α. Καλαντζή - Αζίζι Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος - ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή - Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...