Ψυχολογική Αξιολόγηση

Ψυχολογικη Αξιολογηση

Οι υπηρεσίες ψυχοδιάγνωσης χωρίζονται σε δύο τομείς: Νοηνοσύνης και Προσωπικότητας.