Σωματοποιητικη διαταραχη: Εισαγωγικά

610

Η διαταραχή αυτή ονομάζεται επίσης σύνδρομο Briquet ή υστερία Briquet και χαρακτηρίζεται από πολλαπλά σωματικά συμπτώματα που υποτροπιάζουν και διαρκούν πολλά χρόνια. Για τα σωματικά αυτά συμπτώματα οι ασθενείς ζητούν επανειλημμένα ιατρική βοήθεια, αλλά δεν ανευρίσκεται «οργανική» αιτία. Τα ενοχλήματα συχνά είναι γενικά, ασαφή και παρουσιάζονται με δραματικό τρόπο. Οποιοδήποτε από τα συστήματα μπορεί να εμπλακεί, αλλά τα πιο κοινά ενοχλήματα προέρχονται από το νευρολογικό, το γαστρεντερικό, το γυναικολογικό ή το καρδιοπνευμονικό σύστημα ή εκδηλώνονται σαν χρόνιοι πόνοι (π.χ. πόνος στη ράχη ή στις αρθρώσεις), σαν πόνοι στην κοιλιά ή σαν σεξουαλική δυσλειτουργία.
To DSM-IV προσπάθησε να περιορίσει τον ατέλειωτο κατάλογο των σωματικών ενοχλημάτων και έτσι διαμόρφωσε τέσσερις ομάδες ενοχλημάτων: πόνου, γα-στρεντερικών, σεξουαλικών και ψευδονευρολογικών.
Τα διαγνωστικά κριτήρια της Σωματοποιητικής Διαταραχής κατά DSM-IV παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.2-1.
Σημειώνουμε, ότι τα συμπτώματα σε κάθε μια από τις ομάδες ακολουθούν τη σειρά από τα συχνότερα στα λιγότερα συχνά.
Επειδή τα άτομα με Σωματοποιητική Διαταραχή δεν δίνουν καλό ιστορικό, για να μπει η διάγνωση είναι καλό να διερευνηθούν παλιότερα ιστορικά θεραπειών και νοσηλειών και να γίνουν πολλές συνεντεύξεις (γιατί ο ασθενής μπορεί να μην θυμάται όλα τα συμπτώματα ή να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να τα αναφέρει όλα, αν γίνει μόνο μία).
 

Έναρξη. Πορεία. Συνοδό συμπτώματα και σύνοδες διαταραχές. Επιπλοκές.

Η Σωματοποιητική Διαταραχή αρχίζει συνήθως στην εφηβεία και τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν συνήθως συμπληρωθεί πριν τα 25. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα στις γυναίκες είναι διαταραχές της εμμηνορρυσίας. Η πορεία της διαταραχής είναι χρόνια με διακυμάνσεις, με επισκέψεις του ασθενή σε πολλούς γιατρούς, πολλαπλές νοσηλείες και άχρηστες εργαστηριακές εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. Συχνά υπάρχει άγχος και κατάθλιψη, όπως επίσης παρορμητική και αντικοινωνική συμπεριφορά, κατάχρηση φαρμάκων, απόπειρες αυτοκτονίας και συζυγικά προβλήματα (κυρίως λόγω των σεξουαλικών συμπτωμάτων). Η ζωή των ατόμων με Σωματοποιητική Διαταραχή συχνά είναι τόσο χαωτική όσο και το ιατρικό ιστορικό τους. Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή, Διαταραχή Πανικού και Διαταραχές Σχετιζόμενες Με Ουσίες συχνά συνοδεύουν τη Σωματοποιητική Διαταραχή, όπως και Διαταραχές της Προσωπικότητας και κυρίως Δραματική (η πιο συχνή), Μεταιχμιακή και Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας.

Comments are closed.