Θεραπευτικη αντιμετωπιση Ψυχολογου: Σεξουαλικα προβληματα

Στοιχεία για τη θεραπεία Σεξουαλικών Προβλημάτων

  • Βασισμένη σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ)
  • Σύντομης διάρκειας*
  • 90λεπτες συνεδρίες ζεύγους
  • 50λεπτες συνεδρίες
  • Τιμή συνεδρίας ζεύγους: 70€
  • Τιμή ατομικής συνεδρίας: 50€

Βασικοί στόχοι Θεραπείας
Οι βασικοί στόχοι που θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει το ζευγάρι με τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι κοινοί για όλα τα σεξουαλικά προβλήματα:
1. Να αναγνωρίσει και να τροποποιήσει τις λανθασμένες αντιλήψεις, τις παρανοήσεις και τους μύθους σχετικά με τη σεξουαλική λειτουργία.
2. Να μειώσει το άγχος απόδοσης που έχει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.
3. Να βελτιώσει την επικοινωνία του, τόσο τη σεξουαλική όσο και τη γενικότερη.
Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.
  • Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών  για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσαρμόζεται πάντοτε στις ανάγκες του θεραπευομένου.
Άγγελος Ηλιόπουλος
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής