Τιμολογηση

Τιμή Ατομικής Συνεδρίας: Κόστος 50€

Τιμή Συνεδρίας Ζεύγους: Κόστος 70€

Τιμή Ομαδικής Συνεδρίας: Κόστος 25€ (κατ’ άτομο)

Άγγελος Ηλιόπουλος
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής