Ψυχολογοι: Θεραπεια Ζευγους

Στοιχεία για τη θεραπεία Ζεύγους

  • Βασισμένη σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ)
  • Σύντομης διάρκειας*
  • 90λεπτες συνεδρίες
  • Τιμή συνεδρίας: 50€

Σκοπός
Σκοπός της Θεραπείας Ζεύγους δεν είναι να κρατήσει το ζευγάρι οπωσδήποτε μαζί, αλλά να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων, εάν αυτό είναι εφικτό.
Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.
  • Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών  για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσαρμόζεται πάντοτε στις ανάγκες του θεραπευομένου.

Άγγελος Ηλιόπουλος

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής