Συμβουλευτικη Ζευγους

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί ένα είδος παρέμβασης ψυχολόγου που σκοπεύει στο να βοηθήσει τα ζευγάρια να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις και να βελτιώσουν τη σχέση τους ή να οδηγηθούν σε ένα συνειδητοποιημένο χωρισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις η θεραπεία ζεύγους είναι βραχείας διάρκειας και περιλαμβάνει και τα δύο μέρη του ζεύγους που θα πρέπει να δουλέψουν συνεργατικά. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός του ζεύγους δεν αποτελεί κριτήριο για η συμμετοχή στη θεραπεία. Τα ζευγάρια μπορεί να προτιμήσουν τη θεραπεία ζεύγους για να δυναμώσουν τη σχέση τους για να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ τους πριν ή μετά το γάμο. Η παρέμβαση πριν το γάμο λειτουργεί προληπτικά στο να συνειδητοποιήσουν του λόγους για τους οποίους θα έφταναν σε μια τέτοια απόφαση ή να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους απομακρύνουν.

Άγγελος Ηλιόπουλος

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής