Ψυχολόγοι: Θεραπεία Βουλιμίας

Στοιχεία για τη θεραπεία Βουλιμία

Ψυχογενής Βουλιμία
Στα άτομα με Ψυχογενή βουλιμία υπάρχει αυξημένη συχνότητα καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Επίσης, υπάρχει αυξημένη συχνότητα αγχωδών συμπτωμάτων, Κατάχρησης Ουσιών και Εξάρτησης από Ουσίες και Διαταραχών της Προσωπικότητας.  Στη διάρκεια ενός έτους η πιθανότητα να εμφανιστεί η  διαταραχή υπολογίζεται στο 40 ‰. Η βουλιμία , όπως και η ψυχογενής ανορεξία, εμφανίζεται πρωτίστως στο γυναικείο πληθυσμό. Συγκεκριμένα στο 90-95% των πασχόντων είναι γυναίκες. Η ηλικία στην οποία συνήθως παρουσιάζεται η διαταραχή είναι αυτή των 20-24 χρόνων. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία φαίνεται να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ψυχογενούς βουλιμίας.

Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων. Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.

* Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών  για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσαρμόζεται πάντοτε στις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Άγγελος Ηλιόπουλος
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής