Άγγελος Ηλιόπουλος, Ψυχολόγος Πειραιά.

Λίγα λόγια για το Ψυχολογικό Γραφείο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει «υγεία» χωρίς «ψυχική υγεία» και ορίζει την ψυχική υγεία ως «…μία κατάσταση ευημερίας, κατά την οποία το άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητες του, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα άγχη της ζωής, μπορεί να εργάζεται παραγωγικά και αποτελεσματικά, και είναι ικανό να προσφέρει στο κοινωνικό του περιβάλλον». Από αυτή την οπτική γωνία, η ψυχική υγεία είναι κάτι που βασίζεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τι του προκαλεί στρες στη ζωή του και να μπορεί να το διαχειριστεί εποικοδομητικά. Η αποφυγή των στρεσσογόνων καταστάσεων μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως μέσο πρόληψης της ψυχικής ασθένειας, αλλά, δυστυχώς στις πραγματικές συνθήκες της ζωής, που δεν μπορούμε πάντα να τις ελέγξουμε, η έκθεσή μας σε κάτι που θα διαταράξει την «ψυχική μας ηρεμία» είναι θέμα χρόνου. Τα ψυχοθεραπευτικά προγράμματα (που εφαρμόζουν είτε Ψυχολόγοι* είτε και Ψυχίατροι) βοηθούν ώστε το άτομο να είναι «λειτουργικό», δηλαδή να διαχειρίζεται τα οποιαδήποτε προβλήματα στη ζωή του, να τα ξεπερνά και έτσι να διαφυλάσσει την ψυχική του υγεία. Το Ψυχολογικό Γραφείο Άγγελος Ι. Ηλιόπουλος παρέχει Ολοκληρωμένα Θεραπευτικά Προγράμματα βραχείας ψυχοθεραπευτικής – ψυχολογικής παρέμβασης για μια σειρά από διαταραχές και Εξειδεικευμένες Παρεμβάσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων με βάση το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο Θεραπείας**. Οι ατομικές, οι ομαδικές, και οι παρεμβάσεις στο ζευγάρι αφορούν τόσο ενήλικες όσο και εφήβους. Βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του Ψυχολογικού Γραφείου, για τις παρεχόμενες ψυχολογικές υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας ισχύει η καταβολή του 50% της τιμής της συνεδρίας, για όλους τους ασφαλισμένους των ταμείων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και ΙΚΑ. Εξάλλου στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κοινωνικής μέριμνας τίθενται σε εφαρμογή οι δράσεις «ΕΝΙΣΧΥΣΗ» και «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» και προσφέρεται η δυνατότητα χρήσης προσιτών ψυχολογικών υπηρεσιών (υπηρεσιών ψυχολόγου) σε εργαζόμενες γυναίκες και φοιτητές.

* Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 991/79 (Φ.Ε.Κ./τ.Α΄/20-12-1979), που διέπει τα του επαγγέλματος των ψυχολόγων και της ψυχολογίας στη χώρα μας, «Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους τής Επιστήμης τής Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους.»

** Οι ατομικές, οι ομαδικές, και οι παρεμβάσεις ψυχολογου στο ζευγάρι αφορούν τόσο ενήλικες όσο και εφήβους.

Σχολιάστε