Σωματοποιητική Διαταραχή: Διαφορική διάγνωση.

 Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει πρώτα ν’ αποκλείσει γενικές ιατρικές καταστάσεις, με βάση το ότι στη Σωματοποιητική Διαταραχή εμπλέκονται πολλαπλά συστήματα οργάνων, υπάρχει πρώιμη έναρξη (όσο πιο όψιμη η έναρξη, τόσο είναι πιθανότερη η γενική ιατρική κατάσταση) και χρόνια πορεία και δεν υπάρχουν φυσικά σημεία ή δομικές αλλοιώσεις. Παρόλα αυτά, όσο πιο ασαφή και πολλαπλά τα συμπτώματα της υποτιθέμενης γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση, ερυθηματώδης λύκος, υπερπαραθυρεοειδισμός, οξεία διαλείπουσα πορφυρία), τόσο πιο δύσκολη η δ.δ.
Η Σχιζοφρένεια με πολλαπλές σωματικές παραληρητικές ιδέες (π.χ. «τα έντερα μου σαπίζουν») επίσης θα πρέπει να δ.δ από τη Σωματοποιητική Διαταραχή, της οποίας τα σωματικά ενοχλήματα δεν είναι παραληρητικού επιπέδου (χωρίς όμως να αποκλείονται και οι δύο διαγνώσεις).
Η δ.δ των Αγχωδών Διαταραχών είναι δύσκολη. Πάντως, στη Διαταραχή Πανικού τα πολλαπλά σωματικά συμπτώματα συμβαίνουν κυρίως κατά τη διάρκεια των Προσβολών Πανικού και στη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή ο εστιασμός του άγχους δεν περιορίζεται μόνο στα σωματικά συμπτώματα. Μπορεί, όμως, να συνυπάρχουν Σωματοποιητική Διαταραχή και Αγχώδης Διαταραχή (π.χ. Διαταραχή Πανικού, αν τα σωματικά συμπτώματα συμβαίνουν και εκτός προσβολών) και να δοθεί διπλή διάγνωση.
Άτομα με Διαταραχές της Διάθεσης και ιδίως Καταθλιπτικές Διαταραχές (και μάλιστα Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή) συχνά έχουν πολλαπλά σωματικά ενοχλήματα. Η δ.δ θα βασισθεί στο ότι τα σωματικά ενοχλήματα σ’ αυτές υπάρχουν μόνον στα επεισόδια διαταραχής της διάθεσης κι όχι σ’ όλη τη ζωή του ατόμου. Μπορεί, όμως, κι αυτές οι διαταραχές να συνυπάρχουν με Σωματοποιητική Διαταραχή, οπότε δίνονται και οι δύο διαγνώσεις.
Η Διαταραχή Πόνου Συνδεόμενη με Ψυχολογικούς Παράγοντες, οι Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες, η Διαταραχή Μετατροπής, οι Διασχιστικές Διαταραχές και η Υποχονδρίαση δεν μπαίνουν ως διάγνωση εφόσον ο πόνος, η σεξουαλική δυσλειτουργία, τα συμπτώματα μετατροπής, τα διασχιστικά συμπτώματα ή η ενασχόληση με τους φόβους της ύπαρξης κάποιας αρρώστιας συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνον κατά την πορεία της Σωματοποιητικής Διαταραχής.
Σωματόμορφες κλινικές εικόνες που δεν πληρούν τα κριτήρια για Σωματοποιητική Διαταραχή θα διαγνωσθούν ως Αδιαφοροποίητη Σωματόμορφη Διαταραχή, αν η διάρκεια τους είναι πάνω από 6 μήνες ή Σωματόμορφη Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, αν η διάρκεια είναι μικρότερη.
Η Σωματοποιητική Διαταραχή θα δ.δ από Ακατανόητα Προσποιητή Διαταραχή Με Προεξάρχοντα Σωματικά Σημεία και Συμπτώματα και από την Υπόκριση με βάση τη σκόπιμη παραγωγή συμπτωμάτων σ’ αυτές. (Σημειώνουμε, όμως, ότι κάποιες φορές μπορεί να συνυπάρξουν και οι δύο διαγνώσεις).

Σχολιάστε