Σωματοποιητική Διαταραχή: Διάγνωση

Α. Ιστορικό πολλών σωματικών ενοχλημάτων, που αρχίζουν πριν από την ηλικία των 30, που συμβαίνουν για μια περίοδο αρκετών ετών και έχουν σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση θεραπείας ή σημαντική έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας του ατόμου.
Β. Καθένα από τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να έχει (συμ)πληρωθεί, με τα επιμέρους συμπτώματα να συμβαίνουν οποτεδήποτε στη διάρκεια της πορείας της διαταραχής:
(1) τέσσερα συμπτώματα πόνου: ιστορικό πόνου σχετιζόμενου με τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές εντοπίσεις ή λειτουργίες (π.χ. κεφαλή, κοιλία, ράχη, αρθρώσεις, άκρα, στήθος, ορθό, κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή κατά τη διάρκεια της ούρησης)
(2) δύο γαστρεντερικό συμπτώματα: ιστορικό τουλάχιστον δύο γαστρεντερικών συ¬μπτωμάτων εκτός από πόνο (π.χ. ναυτία, φουσκώματα, έμετος εκτός απ’ αυτόν κατά ιη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διάρροια ή δυσανεξία σε αρκετές και διαφορετικές τροφές)
(3) ένα σεξουαλικό σύμπτωμα: ιστορικό ενός τουλάχιστον συμπτώματος σχετικού με τη σεξουαλική ή αναπαραγωγική λειτουργία εκτός από πόνο (π.χ. σεξουαλική αδιαφορία, δυσλειτουργία στη στύση ή στην εκσπερμάτιση, ακανόνιστος καταμήνιος κύκλος, υπερβολική αιμορραγία κατά την εμμηνορρυσία, έμετος σ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης)
(4) ένα ψευδονευρολογικό σύμπτωμα: ιστορικό ενός τουλάχιστον συμπτώματος ή ελλείμματος που υποδηλώνει κάποια νευρολογική κατάσταση, μη περιοριζόμενου σε πόνο (συμπτώματα μετατροπής όπως έκπτωση στον συντονισμό των κινήσεων ή στην ισορροπία, παράλυση ή τοπική αδυναμία, δυσκολία στην κατάποση ή κόμπος στον λαιμό, αφωνία, επίσχεση ούρων, ψευδαισθήσεις, απώλεια της αίσθησης της αφής ή του πόνου, διπλωπία, τύφλωση, κώφωση, σπασμοί-διασχιστικά συμπτώματα όπως αμνησία- ή απώλεια συνείδησης εκτός από λιποθυμία)
Γ. Είτε το (1) είτε το (2):
(1) μετά από κατάλληλη διερεύνηση, το καθένα από τα συμπτώματα στο Κριτήριο Β δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως από μια γνωστή γενική ιατρική κατάσταση ή από τα άμεσα αποτελέσματα της δράσης μιας ουσίας (π.χ. κάποια ουσία κατάχρησης, κάποιο φάρμακο)
(2) όταν υπάρχει μια σχετιζόμενη γενική ιατρική κατάσταση, τα σωματικά ενοχλήματα ή η συνεπακόλουθη κοινωνική ή επαγγελματική έκπτωση ξεπερνούν τα αναμενόμενα από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση ή τα εργαστηριακά ευρήματα
Δ. Τα συμπτώματα δεν παράγονται σκόπιμα ή δεν υπάρχει προσποίηση (όπως στην Ακατανόητα Προσποιητή Διαταραχή ή στην Υπόκριση).

Σχολιάστε