Ψυχοθεραπεια: Ενας Ορισμος

Ψυχοθεραπεία είναι η τυπική διαδικασία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο μέρη, που κάθε μέρος συνήθως αποτελείται από ένα άτομο (μερικές φορές όμως και περισσότερα), με σκοπό τη εξάλειψη, σε ένα απ’ τα δύο μέρη (θεραπευόμενος), προβλημάτων που σχετίζονται με τις ακόλουθες δυσλειτουργίες: γνωστικές λειτουργίες, συναισθηματικές λειτουργίες, συμπεριφορικές λειτουργίες.
Οι ψυχοθεραπευτές (ψυχολόγοι ή ψυχίατροι) θα πρέπει να έχει εκπαιδευθεί σε κάποια θεωρία που να εξηγεί τη γέννηση, ανάπτυξη, διατήρηση και αλλαγή των προβλημάτων καθώς και σε μια μέθοδο θεραπείας που να συνδέεται λογικά με τη θεωρία. Χρειάζεται επίσης να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος (βλ. ψυχολόγοι). Κάθε θεραπευτική κατεύθυνση παρουσιάζεί ιδιαιτερότητες ως προς τη διαδικασία της θεραπείας (σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, τεχνικές κ.α.) που πηγάζουν πρώτιστα απ’ τις θεωρητικές της παραδοχές.

Το μοντέλο που εφαρμόζεται και θα αναπτυχθεί είναι αυτό της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ)