Επικοινωνια στον Εργασιακο χωρο

 
Ημερομηνία: ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Διάρκεια: 20.00- 22.00
Θέμα: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Αντικείμενο Σεμιναρίου:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10-1-10
Κατάσταση: ΑΝΟΙΧΤΟ
 

“Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.”

 

Σχολιάστε