Ζωντας με τις Φοβιες

 
 
Ημερομηνία: 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Διάρκεια: 17.00-20.00
Θέμα: Ζώντας με Φοβίες
Αντικείμενο Σεμιναρίου: Ανάλυση αιτιοπαθογένειας – Παρουσίαση πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Κατάσταση: Ανοιχτό
 
 

“Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.”

 

Σχολιάστε