Ζωντας με τις Φοβιες

360

 

 

Ημερομηνία: 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διάρκεια: 17.00-20.00

Θέμα: Ζώντας με Φοβίες

Αντικείμενο Σεμιναρίου: Ανάλυση αιτιοπαθογένειας – Παρουσίαση πρακτικών τρόπων αντιμετώπισης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Κατάσταση: Ανοιχτό

 

 

“Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.”

 

Comments are closed.