Αλκοολισμος

 
Ημερομηνία: ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Διάρκεια: 13.00-16.00
Θέμα: Αλκοολισμός
Αντικείμενο Σεμιναρίου: ψυχοεκπαίδευση για πάσχοντες και συγγενείς
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-4-10
Κατάσταση: ΑΝΟΙΧΤΟ

Σχολιάστε