Αυτοβοηθεια

Ως υπηρεσίες αυτοβοήθειας ορίζονται η παροχή πληροφοριακού υλικού, από ειδικευμένο ψυχολόγο, σε μια ομάδα πληθυσμού με κοινα προβλήματα ή κοινα ενδιαφέροντα. Κυρίως αποτελούν ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εξοικειωση του σχετικού πληθυσμού με βασικές έννοιες που αφορουν την ψυχική υγεία. Σε ό,τι αφορά στο ψυχολογικό γραφείο στο υλικο αυτοβοήθειας εντάσσεται η παροχή εκπαιδευτικού υλικού, βιντεο, διαδικτυακών συνδέσμων κ.α.
Περισσοτερα…

Σχολιάστε