Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ρόλων που διαδραματιζουν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές καθώς τείνουν να ασχολούνται με διαφορετικούς τύπους προβλημάτων, αν και υπάρχει επίσης σημαντική επικάλυψη στο έργο τους.

Παρακάτω είναι μια σύντομη περιγραφή για το κάθε ένα από τα επαγγέλματα.

Οι ψυχολόγοι ως επιστήμονες

Οι ψυχολόγοι εκπαιδεύονται στη μελέτη των ανθρώπων: πώς σκέφτονται, πώς δρουν, αντιδρούν και αλληλεπιδρούν. Οι ψυχολόγοι ασχολούνται με όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς και τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα που διέπουν μια τέτοια συμπεριφορά.

Οι ψυχολόγοι ως επιστήμονες που ασχολούνται πρώτα με την κανονική λειτουργία του νου και διερευνούν τομείς όπως η μάθηση, η μνήμη και η κανονική ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ψυχολόγοι ασχολούνται με τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό και μπορεί να ειδικεύονται σε διάφορους τομείς, όπως η ψυχική υγεία και η εκπαιδευτική και επαγγελματική ψυχολογία.

Οι Ψυχολόγοι δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση και μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων που σπουδάζουν ψυχολογία θα εργαστεί με ασθενείς.

Οι ψυχολογοι μπορεί να έχουν τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • Κλινικοί Ψυχολόγοι
  • Συμβουλευτικοι Ψυχολόγοι
  • Γνωστικοι Ψυχολόγοι
  • Νευροψυχολόγοι
  • Ψυχολόγοι Υγείας
  • Εργασιακοί/Οργανωσιακοί Ψυχολόγοι
  • Κοινωνικοί Ψυχολόγοι
  • Αναπτυξιακοί Ψυχολόγοι
  • Νομικοί Ψυχολόγοι
  • Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι

 

Τι είναι η ψυχιατρική;

Η ψυχιατρική είναι η μελέτη των ψυχικών διαταραχών και σκοπεύει στη διάγνωσή τους, τη διαχείριση και την πρόληψη. Οι ψυχίατροι είναι γιατροί που έχουν ειδικευθεί στην ψυχιατρική. Συχνά συνδυάζουν ένα ευρύ γενικό πεδίο εργασίας, με ένα ειδικό πεδιο εμπειρογνωμοσύνης και έρευνας. Το κύριο θεραπευτικό εργαλείο των ψυχιάτρων είναι η φαρμακοθεραπεία, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι ψυχολόγοι δεν έχουν τέτοια εκπαίδευση και δεν συνταγογραφούν.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Ψυχοθεραπεία διεξάγεται με άτομα, ομάδες, ζευγάρια και οικογένειες. Ψυχοθεραπευτές βοηθούν ανθρώπους να ξεπεράσουν το άγχος, τα συναισθηματικά και σχεσιακά προβλήματα ή τις ενοχλητικές συνήθειες.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία, ή στη θεραπεία δια του λόγου, οι οποίες περιλαμβάνουν: ◦ γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία ◦ ψυχαναλυτικές θεραπείες ◦ ψυχοδυναμικές θεραπείες ◦ συστημική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία ◦ θεραπείες μέσω τέχνης και παιχνιδιού ◦ ανθρωπιστικέ και ολιστικές ψυχοθεραπείες ◦ υπνο-ψυχοθεραπεία ◦ βιωματικές κονστρουκτιβιστικές θεραπεία

Ψυχοθεραπευτής μπορεί να είναι ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος, αρκεί να έχει περαιτέρω (συνήθως τετραετή) ειδίκευση στην ψυχοθεραπεία.

Σχολιάστε