Νευρομυικη Χαλαρωση: Ψυχολογοι

Στοιχεία για την Παρέμβαση Νευρομυϊκής χαλάρωσης

  • Βασισμένη σε κλινικά ερευνητικά πρωτόκολλα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ)
  • Σύντομης διάρκειας*
  • 50λεπτες συνεδρίες
  • Τιμή ατομικής συνεδρίας: 50€
  • Για ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, εκπίπτει το 30% της τιμής της συνεδρίας (καταβαλλόμενο ποσό ασφαλισμένου 35€).

Τι είναι και τι μπορεί να προσφέρει
Νευρομυϊκή χαλάρωση, ή πληρέστερα «προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση», είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο μαθαίνει ουσιαστικά πως να χαλαρώνει διάφορες ομάδες μυών του σώματός του. Μέσα από συνεχείς κύκλους έντασης και χαλάρωσης των μυών αυτών, το άτομο προσέχει πάρα πολύ το πώς νιώθει, πώς αισθάνεται τόσο στην ένταση, όσο και στην χαλάρωση.
Με την προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση, το άτομο μαθαίνει πως να απελευθερώνει την συσσωρευμένη ένταση, αλλά και να αναγνωρίζει πότε υπάρχει ένταση (ακόμα και η πιο μικρή) και πότε ηρεμία, κάθε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η χαλάρωση είναι μια δεξιότητα την οποία ουδέποτε ουσιαστικά μάθαμε, αλλά μπορούμε να την μάθουμε όπως μαθαίνουμε να κολυμπάμε, να οδηγούμε κλπ. Όπως και κάθε άλλη δεξιότητα, χρειάζεται τακτική εξάσκηση προκειμένου να κατακτηθεί. Είναι μια δεξιότητα που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που υπάρχει λόγος, αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει το άτομο να την κατέχει σωστά και ολοκληρωμένα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξασκείται επαρκώς, ειδικά στην αρχή. Ειδάλλως, η όλη προσπάθεια θα προσφέρει πολύ λίγα.
Οι ψυχολόγοι βασίζουν την έρευνα και την πρακτική τους σε ένα οργανωμένο σύνολο καθιερωμένων και έγκυρων ειδικών επιστημονικών γνώσεων.Το αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι το σύνολο των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ του ψυχισμού και των τρόπων συμπεριφοράς τόσο των ατόμων όσο και των ομάδων.
Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών για την αντιμετώπιση του προβλήματος προσαρμόζεται πάντοτε στις ανάγκες του θεραπευομένου.

 

Σχολιάστε