αλκοολισμος

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

 • Τι είναι ″αλκοολισμός″;
  Ο ορισμός του αλκοολισμού και ο διαχωρισμός του από την απλή χρήση του οινοπνεύματος, είναι προβληματικός εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού των ορίων μεταξύ απλής χρήσης, κατάχρησης και εξάρτησης από το αλκοόλ. Σήμερα ο αλκοολισμός στον επιστημονικό χώρο έχει ορισθεί και έχει αντικατασταθεί από τις έννοιες «κατάχρηση αλκοόλ» και «εξάρτηση από αλκοόλ». Οι δύο αυτές έννοιες είναι διακριτές διαταραχές, καθώς ορίζονται βάσει διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων. Η κατάχρηση είναι ηπιότερη της εξάρτησης και δεν οδηγεί απαραίτητα σε αυτήν.
  Σε ό,τι αφορά στην ίδια την εξάρτηση από το αλκοόλ, χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα συμπτώματα:
  – Ανοχή, δηλαδή μια έντονη ανάγκη για αυξημένες ποσότητες αλκοόλ ώστε να γίνει αισθητό το επιθυμητό αποτέλεσμα
  – Στερητικό σύνδρομο, δηλαδή μεταβολή της συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζεται από ποικίλα φυσιολογικά και γνωστικά συμπτώματα μετά τη διακοπή ή την ελάττωση των επιπέδων οινοπνεύματος στο αίμα ατόμων με μακροχρόνια, κατάχρηση αλκοόλ

  Read More