Οι Αιτίες του Γενικευμένου Άγχους

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές, η αιτία της ΓΑΔ είναι άγνωστη. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ορισμό της, προσβάλλει ετερογενή ομάδα ασθενών. Ίσως επειδή ένας βαθμός άγχους θεωρείται φυσιολογικός και προσαρμοστικός. η διαφοροποίηση του φυσιολογικού απ Ίο παθολογικό άγχος και των βιολογικών αιτιολογικών παραγόντων απτούς ψυχοκοινωνικούς, αποτελεί δύσκολο έργο. Οι βιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες πιθανότατα συνεργάζονται

Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες
Οι δύο κύριες θεωρητικές σχολές ως προς τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση της ΓΑΔ είναι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική σχολή και η ψυχαναλυτική σχολή.

Read More

Σωματοποιητική Διαταραχή: Διαφορική διάγνωση.

 Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει πρώτα ν’ αποκλείσει γενικές ιατρικές καταστάσεις, με βάση το ότι στη Σωματοποιητική Διαταραχή εμπλέκονται πολλαπλά συστήματα οργάνων, υπάρχει πρώιμη έναρξη (όσο πιο όψιμη η έναρξη, τόσο είναι πιθανότερη η γενική ιατρική κατάσταση) και χρόνια πορεία και δεν υπάρχουν φυσικά σημεία ή δομικές αλλοιώσεις. Παρόλα αυτά, όσο πιο ασαφή και πολλαπλά τα συμπτώματα της υποτιθέμενης γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση, ερυθηματώδης λύκος, υπερπαραθυρεοειδισμός, οξεία διαλείπουσα πορφυρία), τόσο πιο δύσκολη η δ.δ.
Η Σχιζοφρένεια με πολλαπλές σωματικές παραληρητικές ιδέες (π.χ. «τα έντερα μου σαπίζουν») επίσης θα πρέπει να δ.δ από τη Σωματοποιητική Διαταραχή, της οποίας τα σωματικά ενοχλήματα δεν είναι παραληρητικού επιπέδου (χωρίς όμως να αποκλείονται και οι δύο διαγνώσεις).

Read More