ψυχολόγοι Πειραιά ειδικότητες

Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές

 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ρόλων που διαδραματιζουν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές καθώς τείνουν να ασχολούνται με διαφορετικούς τύπους προβλημάτων, αν και υπάρχει επίσης σημαντική επικάλυψη στο έργο τους.

Παρακάτω είναι μια σύντομη περιγραφή για το κάθε ένα από τα επαγγέλματα.

Read More