Σωματοποιητική Διαταραχή: Επιδημιολογικά στοιχεία.

Η διαταραχή είναι πολύ πιο συχνή σε γυναίκες παρότι σε άντρες και ο επιπολασμός ζωής στις γυναίκες υπολογίζεται ανάμεσα στο 0,2% και 2% του γενικού πληθυσμού (στους άντρες υπολογίζεται σε λιγότερο από 0,2%, αν και ίσως στους Έλληνες άντρες είναι κάπως μεγαλύτερος).
Δεν έχουμε πληροφορίες για προδιαθεσικούς παράγοντες. Γνωρίζουμε, όμως, σήμερα, ότι Σωματοποιητική Διαταραχή παρατηρείται στο 10% ως 20% των θηλέων βιολογικών συγγενών πρώτου βαθμού γυναικών με Σωματοποιητική Διαταραχή. Είναι ενδιαφέρον, επίσης, ότι άρρενες συγγενείς γυναικών με αυτήν τη διαταραχή παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας και Διαταραχές Σχετιζόμενες Με Ουσίες. Έτσι, αιτιολογικά, μελέτες με υιοθετημένα άτομα δείχνουν ότι τόσο γενετικοί, όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κινδύνου για την εμφάνιση της ομάδας αυτής των διαταραχών, καθώς τόσο βιολογικοί όσο και θετοί γονείς που έχουν οποιαδήποτε από αυτές τις διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο για Αντικοινωνική Διαταραχή της Προσωπικότητας, Διαταραχές Σχετιζόμενες Με Ουσίες και Σωματοποιητική Διαταραχή.

Σχολιάστε